Header image  
ПРЕВОДАЧ
 
line decor
  Благодарим Ви, че посетихте страницата на Translations Raliza! Надяваме се да работим заедно!
line decor
 
 
 
 

 

ПИСМЕНИ   ПРЕВОДИ

Translations Raliza осъществява  преводи на текстове по всякакви теми и с всякакъв стил, между които:

 • Програми на Европейския Съюз   
 • Юридически текстове
 • Икономически и финансови текстове
 • Строителство
 • Технически текстове
 • Фармацефтични и медицински текстове
 • Околна среда
 • Алтернативна енергия
 • Журналистически и рекламни текстове
 • Мултимедия
 • Web страници
 • Субтитри и дублиране
 • Литературни и творчески текстове
 • Свободни текстове
 
 
 


Английски, Немски, Испански, Български

 

Translations Raliza гарантира поверителния характер на всички материали, които се получават и обработват. 

Translations Raliza гарантира висок професионализъм за минимално време.

 

 

 

 

   
 
 
 
line decor
© RµZ
           
line decor