Header image  
ПРЕВОДАЧ
 
line decor
  Благодарим Ви, че посетихте страницата на Translations Raliza! Надяваме се да работим заедно!
line decor
 
 
 
 

 

УСТНИ ПРЕВОДИ

Translations Raliza  предлага различни типове устни преводи, предназначени за всякакъв тип ситуация, терминология и обстановка. Видове:

  • Симултанен превод – Превод, който се извършва в момента на говорене, преди да е свършило изречението на говорещия.  Този вид превод се използва най- често при конгреси и конференции, и като цяло, когато между присъстващите не се говори един и същи език.
  • Консекутивен превод – Този вид превод е известен като превод с изчакване, т.е говорещият прави пауза и изчаква преводача да преведе. Консекутивният превод най-често се използва при събрания, интервюта и събития, когато публиката говори различен език от този на говорещия.
  • Придружаване –Този вид превод се използва най-често при група от  двама човека, които говорят  два различни езика. В този случай, преводачът трябва да владее  двата езика, като превежда от и на двата езика.
  • Превод “на ухо”- Това е симултанен превод, при  който преводача говори много тихо, седнал до клиента. Използва се когато само един, или два човека от присъстващите на дадено събитие (събрание, среща) не говорят езика на останалите.

    Ако не сте сигурни, кой тип превод е най-подходящ за вашия случй, опишете ситуацията и ние ще Ви посъветваме безплатно, без да се чувствате задължени да ползвате нашите услуги.


 
 
 


Английски, Немски, Испански, Български

 

Translations Raliza гарантира поверителния характер на всички материали, които се получават и обработват. 

Translations Raliza гарантира висок професионализъм за минимално време.

 

 

 

 

   
 
 
 
line decor
© RµZ
           
line decor